Om tiden inte stämmer överens med annons/överenskommelse
En Yep ska aldrig jobba gratis och en Beställare ska inte  betala för oarbetade timmar, därför kan Beställaren enkelt redigera antalet timmar efter genomfört uppdrag. Det kan alltså stå i annonsen att uppdraget tar 5 timmar men att ni betalar för såväl 4 timmar som 6 timmar. 

Kom ihåg att det är A och O med en bra kommunikation via chatten :)
Vet du som beställare inte exakt hur lång tid uppdraget kommer ta, så berätta det för Yeppen så att hen kan ställa in sig på att det såväl kan bli kortare eller längre. Om du som Yep märker att uppdraget blir klart snabbare eller kommer ta längre tid, så meddela Beställaren så att hen kan ta ställning om du ska fortsätta jobba med något annat alternativt om du ska avsluta uppdraget även om det inte blivit klart. 

Bokat uppdrag från annons
Efter genomfört uppdrag ska Beställaren betala, denne kan då enkelt ändra antalet timmar så att det stämmer överens med den tid som uppdraget tog. 

Ett annat alternativ är att Yeppen rapporterar in sin arbetade tid efter uppdraget. Det leder till att Beställaren får en notis om att det är dags att betala. Även vid detta alternativ kan både Yeppen och Beställaren redigera så att timmarna blir korrekt. 

Obokat uppdrag, överenskommelse via chat
Har Beställaren och Yeppen på egen hand kommit överens om att ett uppdrag ska genomföras (exempelvis via chatten eller när Yeppen jobbade sist) så ska Beställaren, efter genomfört uppdrag, betala genom att välja "Betala direkt". Vi rekommenderar dock att Beställaren alltid skapar en annons men då riktar den direkt till den specifika Yeppen, då är det lättare att hålla koll och missförstånd undvikes. 

Ett annat alternativ är att Yeppen rapporterar in sin arbetade tid efter uppdraget och då väljer "Obokat uppdrag". Det leder till att Beställaren får en notis om att det är dags att betala.

LYCKA TILL!

Hittade du svaret?