Privatperson
På Yepstr tjänar ungdomarna mellan 80-120 kr/timmen beroende av ålder och erfarenhet. Som beställare betalar du + 10%, vilket täcker ungdomens försäkring, transaktionskostnader samt byggandet av ungdomens digitala CV. Inga andra avgifter tillkommer.

Eftersom annonsen går ut till ungdomar som bor mellan 5-7 km från platsen där uppdraget ska genomföras ska du inte behöva betala för tiden det tar att transportera sig dit.

Du betalar för den tid du får hjälp och kan exempelvis betala 1h och 10 min, men de flesta beställare brukar avrunda upp till närmsta halvtimme. Som minst kan du betala för 30 minuter, men var då noga att meddela att uppdraget är kort redan innan ungdomen blir bokad.

Företag
Är du ett företag som vill ta hjälp kommer kostnaden istället landa på 220 kr/h, då inkluderas såväl skatt som försäkring, pension och all administration gällande löneutbetalningar och liknande. Ni betalar endast för de timmar som fått hjälp och slipper anställa eller tänka på sociala avgifter. Fakturan kommer till företaget, enkelt och smidigt. 

När du tar hjälp som företag kommer du bara få svar från våra mest ambitiösa Yeppar, de som uppnått level 5, Business developer, och därmed visat framfötterna hos privatpersoner först. Dessa drivna ungdomar tjänar alltid 120 kr/h när de jobbar för företag.

TACK FÖR ATT DU ÄR EN UNGDOMSKÄMPE!

Hittade du svaret?