Kanske tar du hjälp av samma ungdom varje vecka, och vill betala automatiskt. Välj Autobetalning på Yeppens profil. Nu dras pengar automatiskt från ditt kort varje gång ungdomen rapporterar sin arbetade tid. Du behövs inte göra någonting.

Du kan när som helst gå in på ungdomen profil och slå av eller på denna funktion. Smidigt va? 

Prata ihop dig med din Yep och kom överens om ett sätt som passar er :)

Hittade du svaret?