Beställare: Kortnummer
Varför måste jag skriva in mina kortuppgiftter?
Jacob Granberg avatar
Skrivet av Jacob Granberg
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vi frågar om kortuppgifter av två olika skäl;

  1. Verifikation. Ditt kortnummer verifierar din identitet, så du är den du utger dig för att vara. Vi håller ständigt på att utforska och utvärdera olika sätt för verifiering och andra metoder kan därför komma i bruk längre fram.

  2. CV-bygge. När en betalning genomförs genom ditt registrerade kort, hamnar uppdraget på ungdomens digitala CV och du blir tillfrågad att lämna omdöme och bli yeppens referens. Din betalning via appen kan på så sätt bli en avgörande faktor för ungdomens framtida arbetsliv.

Vi har ett löpande arbete för att ta fram olika betallösningar så att alla parter kan känna sig trygga. Idag använder vi oss av betalningsleverantören Stripe.

Fick du svar på din fråga?