Privatperson

  • Ungdomar tjänar mellan 80-120 kr/h beroende på ålder och erfarenhet.
  • Beroende på ditt behov väljer du ett av två alternativ - Yepstr Free eller Yepstr Plus. Free kostar ingenting, men du måste då hantera kontrolluppgifterna till Skatteverket själv. I Yepstr Plus ingår dessutom en ansvarsförsäkring. 
  • Som beställare kan du teckna Yepstr Plus för en månadskostnad på 79 SEK eller årskostnad på 590 SEK vilket täcker ansvars- och olycksfallsförsäkring samt hantering av kontrolluppgifter till Skatteverket.
  • Du kan alltid sätta en högre timlön för din yep!
  • Som minst kan du betala för 30 minuter.

Företag

  • Företag betalar 220 kr/h.
  • Priset är inklusive skatt, försäkring, pension och administration.
  • Fakturan kommer till företaget - enkelt och smidigt
  • Ungdomen har uppnått level 5 och har därmed erfarenhet och bra omdömen. De tjänar alltid 120 kr/h för företagsjobb

TACK FÖR ATT DU ÄR EN UNGDOMSKÄMPE!

Hittade du svaret?