Alla samlingar
Jag som beställare
Om Yepstr
Beställare: Vem är arbetsgivare?
Beställare: Vem är arbetsgivare?
Jacob Rudbäck avatar
Skrivet av Jacob Rudbäck
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När du som privatperson tar hjälp via vår app, är det Yepstr som har arbetsgivaransvaret. Det betyder att varje barnvakt, läxhjälpare och staketmålare är anställda av Yepstr när de jobbar.

Det betyder att ungdomarna är försäkrade, att Yepstr hanterar löneutbetalningar, skatter, semesterersättning och en del annat.

Men du har också ett ansvar. Eftersom ungdomarna i de flesta fall arbetar i ditt hem, så är du ansvarig för att arbetsmiljön är ok. Ditt hem ska alltså vara så säkert som möjligt för den som jobbar där. Vilket gäller oavsett om det är en barnvakt, en hantverkare eller sotare du tar hjälp av.

Här följer några tips:

  • Som alltid - Yepstr är endast till för enkla och ofarliga uppdrag som vilken tonåring som helst kan förväntas klara av

  • Var tydlig med vad uppdraget innebär och vad du förväntar dig.

  • Var på plats första gången uppdraget skall utföras för att ge tips och råd och säkerställa att ungdomen utför uppdraget på det sätt som du tänkt dig

  • Peka ut om det är något som skulle kunna vara en potentiell fara, typ ”se upp för gropen där när du klipper gräsmattan”.

  • Titta till lite då och då för att se till att arbetet går som planerat

Arbetsmiljöverkets riktlinjer för företag som anställer ungdomar tycker vi är en bra guide att börja i. Där står bl.a. att företag som anställer ungdomar under 16 år endast bör ha ett lätt och ofarligt arbete och får till exempel inte utföra tunga lyft. Dessutom måste de ha ett s.k. "dödmansgrepp" om de använder en gräsklippare. Bra regler tycker vi!

Mer info finns i Arbetsmiljöverkets broschyr "Så får barn och ungdomar arbeta"

Fick du svar på din fråga?