När man som ungdom tar jobb via Yepstr får man inte automatiskt extra betalt för att arbeta på obekväm arbetstid, faktum är att de flesta uppdragen utförs just på kvällar och helger. 

Vissa Beställare väljer istället att ge Yeppen lite extra betalt men det är inget som man som ska räkna med. Kommer ni tillsammans överens om en annan timlön än den som är angiven i appen kan ni enkelt gå in på varandras profiler och ändra så att den blir korrekt utifrån er överenskommelse. 

Hittade du svaret?