När du bokar och betalar via Yepstr ingår automatiskt en ansvars-, olycksfalls- och egendomsförsäkring.

Detta ingår i försäkringen:

Ansvarsförsäkring: om ungdomen av oaktsamhet har sönder eller förstör något som tillhör beställaren under uppdraget på upp till 10 miljoner kronor.
Olycksfall: om ungdomen skulle skada sig under eller på väg till jobbet.
Egendom: om ungdomen tar med sig någon egendom som behövs för att kunna utföra uppdraget och att denna går sönder (ex. en gräsklippare)

Självrisken ligger på 1500 kr och bekostas av dig som tar hjälp via Yepstr.

Om något händer är vår rekommendation att du alltid först vänder dig till din hemförsäkring som ofta kan hantera skadan snabbare och billigare. 

Processen vid skada:

Om något olyckligt händer och ni inte fått hjälp av er hemförsäkring så kontakta oss på safety@yepstr.com eller 08-5151 9000 under våra öppettider och ha den här informationen redo:

  • Ditt namn (den skadelidande)

  • Personnummer

  • Adress

  • Telefon

  • Email

  • Om du har någon kontaktperson i ärendet

  • En beskrivning av vad som hänt (datum och tidpunkter)

IF kommer sedan återkoppla till oss och kommer då vilja ha kvitton på eventuella kostnader eller liknande, så försök gärna att komma ihåg att spara allt!

Var försiktiga nu!Hittade du svaret?