1. Välj 'konton'

2. Välj kontot du vill ha in pengarna på

3. Här kan du sett ditt kontonummer och clearingnummer. De 4 första siffrorna är clearingnumret och de nästkommande 9 är kontonumret.

Hittade du svaret?